Misyon

Rektörlük makamına bağlı bir birim olan İzmir Demokrasi Üniversitesi Basın ve
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversitenin kurumsal kimliğine ve itibarına
değer katacak çalışma, gelişme ve faaliyetleri, ulusal ve uluslararası alanlarda en
etkin şekilde tanıtarak Üniversitenin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalar
yapmayı hedeflemektedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile ilgili haber, duyuru ve etkinlik haberlerinin
konvansiyonel ve sosyal medyada yer almasını sağlamanın yanı sıra Üniversitemiz
ile ilgili yayınlanan yazılı ve görsel haberlerin takibini ve bunların arşivlerini
oluşturmak misyonumuzdur.